Application screenupdating in vba

Simply add the following code line to achieve this.

Once we use at the end of the code, it will revert to the default Excel message which is READY.

Display Alerts = True End Sub You can see the code posted in the module below - Now lets understand what each line of the code does - So first we set DISPLAYSTATUSBAR to true and then we set the message for the status bar.

Vhodn pro velk databzov soubory 2) virtuln zrychlen pokud nepotebujete s uivatelem pmo interagovat, ale je teba seit njak uesat ped zavenm, vlote to do udlosti listu Private Sub Workbook_Before Close(Cancel As Boolean) Vpoetn operace v dech destek tisc nebudou obtovat. U podobnch postup jsem mil, jak maj skuten dopad na dlku makra. Strnky o MS Office (Excel) produktu spolenosti Microsoft. | Email na autora: [email protected]| Copyright © : Pavel Lask 2004 - 2018 | 29050 Tento web zatm neproel jazykovou korekturou.

Kurzor sice chvilku nad aplikac excel blik, ale uivatel to u zasejvoval a me se vnovat jinm vcem. 3) virtuln zrychlen je teba reagovat na chovn uivatele a nap.

otevrat jin seity a koprovat velk objem dat, nkam to pepisovat...

Takto dlouhou operaci je lep spoutt pmo uivatem pes command Button a pokud to netrv enorm dlouho jet vypnout Application. M pocit, e klikl na nco velkho, protoe te mu ped oima probh otevrn novch seit, mazn nepotebnch sloupc, koprovn, vpoty, barviky, ... Screen Updating = False a jste opt za boha Pro nkoho jsou virtuln zrychlen nepodstatn, ale je teba neustle myslet na uivatele. Dky Vladimr Pidno: J kdy zpracovvm daje s opravdu BIG tabulkou (cca 200 tisc dk), tak si j na zatku nadimenzuju a pak jedu jen v indexech.

Aplikace je jen tak rychl, jak vlastn je rychl Pidno: Mm vypnutou obrazovku pomoc Application.

Display Alerts = False, ale pi ukldn nebo otevrnn velkho souboru zmiz hlavn obrazovka a zstane bl.

J v prci pistupuji na office pes njak server a rychlost lajny aplikaci dost shod, to mi dalo monost vimnout si pr zrychlen. 2) Pouvnm "with", kdy chceme pracovat s vce bukami.

Tags: , ,